media consultancy

Naše agentura poskytuje profesionálnı́ služby v oblasti public & media relations, mediálnı́ho poradenstvı́ a mediálnı́ch školenı́. Využı́váme dlouholeté znalosti českého mediálnı́ho trhu společně se zkušenostmi s korporátnı́ komunikacı́ v jak českých, tak i mezinárodnı́ch společnostı́.

Klientům pomáháme vytvářet dlouhodobě pozitivnı́ mediálnı́ obraz.

Naše služby

Kompletnı́ služby PR

Zrealizujeme kompletní PR (tiskové zprávy, briefingy a konference) včetně komunikace na sociálních sítích.

Media relations

Dokážeme vám zajistit vhodný redakční prostor ve vybraných médiích pro dosažení pozitivního obrazu vaší společnosti.

Mediálnı́ školenı́

Profesionálně na míru připravíme mediální trénink pro vaše klíčové pracovníky.

Redigovánı́ textů & překladatelstvı́

Rychle a kvalifikovaně vám provedeme redakční úpravu veškerých textů, které posíláte svým obchodním partnerům. Provádíme též překlady z anglického jazyka, v případě zájmu i s využitím CAT nástrojů.

Kontakty

media.consultancy
Nerudova 1840
530 02 Pardubice
petr.podzimek(at)mediaco.cz
Tel.: +420 605 156 489